Διαδραστικά + Βιβλία Μάθησης

Ιστορίες με διαδραστικές σελίδες για μικρά χεράκια + βιβλία για τις πρώτες λέξεις, για μετρήματα με αριθμούς, και γεωμετρικά σχήματα.