Λέξεις + Αριθμοί

Κουμπιά και χάρτινα ή ξύλινα σχήματα με χρώματα που αποτυπώνουν λέξεις + σύμβολα.