Για Μικρούς Αρχιτέκτονες

Στο ανοιχτό ευρετικό παιχνίδι, open-ended play, με αντικείμενα που ποικίλουν σε σχήματα και μεγέθη, τα παιδιά συνθέτουν με την φαντασία τους μοναδικές κατασκευές αναπτύσσοντας ελεύθερα την δημιουργικότητά τους.

Μέσα από την σύνθεση δομών, ενθαρρύνεται η χωρική νοημοσύνη του μικρού παιδιού (spatial intelligence), δηλαδή η ικανότητα αναγνώρισης και δημιουργίας δομημένων οπτικών σχημάτων και η κατανόηση των χωρικών σχέσεων μεταξύ αντικειμένων, μέσα από έννοιες όπως, ισορροπία, στροφή, στήριξη, ανοιχτό ή κλειστό, πάνω από ή κάτω από, κοκ.